Powrót do spisu treści

CIERPLIWOŚĆ TO SPRECYZOWANE DZIAŁANIE

Cierpliwość, stan uwarunkowanych potrzeb. Gdy dokładnie wiesz do czego zmierzasz wtedy znika napięcie spowodowane niepewnością i odczuciem niewystarczającego zaangażowania do realizowania celów własną mocą. Niecierpliwość można przyrównać do stanu cierpienia, który nie tyle wynika z doświadczania bólu, co jest spowodowany napięciem wynikłym z niemożliwości panowania nad sytuacją. Ten kto w swoim ręku ściśnie czas, ścieżki losu i ostateczne wybory ten spokojnie może czekać na zaistnienie efektów swoich wewnętrznych ustawień.

Cierpliwość nie ma nic wspólnego z panowaniem nad czasem, choć takie można odnieść wrażenie, tylko jest czymś w rodzaju umiejętności dysponowania własną mocą. Gdy owa działa i skutecznie zmienia rzeczywistość, bądź zacznie działać i skutecznie zmieniać rzeczywistość wtedy pojawia się pewność co do właściwych wyborów i ustawień. Oznacza to wprost, że stan zorganizowanej pewności jest poszukiwaną wartością jaka decyduje o panowaniu nad życiem, co z kolei wywołuje stan wewnętrznej ciszy.

Znika napięcie, znika rozedrganie, znika opór, a w ich miejsce pojawia się ruch, stanowczość i zorganizowanie co powoduje tworzenie enklawy energetycznej tzw. "sztabu dowodzenia" gdzie wszystko jest jasne, trwałe i ze wszystkim powiązane. By znikło napięcie, by zniknął egzystencjalny strach należy po pierwsze dokonać właściwych wyborów, po drugie uruchomić moc, a po trzecie być konsekwentnym w utrzymaniu ruchu jaki wprowadza określone zmiany w płynnej rzeczywistości. Z im większą synchronizacją owe posunięcia są do siebie dopasowane z tym większą falą harmonicznych drgań wchodzi się w rezonowanie z Całością wywołując w niej określone przetasowania.

W tym ujęciu cierpliwość to sprecyzowane działanie oparte na rozumieniu praw energetycznych, a nie zabieganie o wyciszenie rozedrganych struktur energetycznych, które usiłujemy zmniejszyć usypianiem wewnętrznym np. przez stosowanie koncentracji lub medytacji. To prowadzi do zwyczajnej straty czasu jak i opozycyjnego ujęcia ruchu na ścieżkach losu. Tu nic samo z siebie się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, jest efektem skorelowanej pracy wielu energetycznych przestrzeni nie pomijając w tym udziału emocji, myśli i potrzeb, które tworzą prawdziwy taran rozrywający dotychczasową materię. I choć tak naprawdę przejmowanie cząstek rozgrywa się w ciszy istnienia, to te przejęcia można wręcz przyrównać do agresywności walca drogowego, który w majestatycznym i wolnym posuwie skutecznie wykonuje swoje działanie.

Reasumując - cierpliwość to baczne, aczkolwiek spokojne obserwowanie zmian jakie wywołują własne, poprawnie ustawione pola energetyczne posiadające większe ciśnienie od pól, których wzór ustawień nam nie odpowiada. (Siła zmian wzoru) Innymi słowy można powiedzieć, że cierpliwość to duchowa cnota.

PŁYNNOŚĆ - dopełnienie cierpliwości

HARMONIA - to dar bycia we wszystkim, płynność to umiejętność komunikowania się ze wszystkim. Możesz być w harmonii (w dobrych układach z kimś) co nie znaczy, że potrafisz z nim tak rozmawiać by cię wsparł w realizowaniu Twoich potrzeb. Płynność to umiejętność wpływania na to co poprzez zespojenie z Tobą po prostu Cię wspiera tak samo jak Ty dołączoną do siebie cząstką wspierasz kogoś innego.

Płyń poprzez własne morza, słuchaj śpiewu wiatru, a będziesz wiedział co Ciebie czeka na zakręcie własnej historii. Płynność i harmonia umożliwiają bycie wszędzie i we wszystkim. Dodaj do tego cierpliwość i załapiesz po prostu, że sam jesteś falą zmian. A czym jest moc? Moc to Ty. A wola? To chęć zmiany. Wola bez mocy nic nie znaczy, a moc nie zdziała wiele bez płynności bycia we wszystkim czy z wszystkim. Płynność daje odczucie wszystkomożliwości.

PRAWO pochodzi od Boga i Ducha Świętego - jest równoważne poziomowi twojego odnalezienia się we wspólnej Całości. Im większe w tobie Miłosierdzie, tym i większe prawo do wprowadzania zmian w owej Całości. MOC to Chrystus zawarty w powłokach, którym steruje Umysł. Wola to TY SAM. Siła Działania to wspólny wysiłek włożony we wprowadzanie zmian. Biologia to Chrystus, to Mrok, to Moc Całości 11 - 13 wymiarów, która wypełnia Statek Życia i twoją Wolą jest uruchamiana. Siła tej Woli zależy od Prawa tworzonego przez duchowy aspekt twojej obecności w powłokach. Duchowy aspekt twojej obecności w powłokach wspierają:

  • ćwiczenia fizyczne
  • stan radości (aspekt zadowolenia z życia)
  • miłość do siebie samego (żelazny argument w konfrontacji z wszystkimi ułomnościami powłok, dość wymienić lenistwo, uleganie systemowej moralności, ignorancję, zepsucie.)
  • wzwyżka, czyli stałe trenowanie siebie na duchowej i energetycznej siłowni
  • stanie się "poznaniem" (to stan wewnętrznej nauki, stałego przeobrażania się pod wpływem wchodzenia w coraz to nowe obszary doświadczeń, co pozwala łączyć się z Rzeczywistością w coraz szerszym spektrum samego siebie i w ten sposób uzyskiwać Jej wsparcie.

Powrót do spisu treści