Powrót do spisu treści

KODEKS

To co się dzieje nie jest przypadkowe, ale i jest. Zawarł się w Was czas co kruszy kamienie. Wibracje z nich uwolnione koncentrycznie i klinowo wnikają w przestrzeń, by modyfikować jej stany podług energii sobą niesionych. Gdy Duch Ludzki podąży takim szlakiem, białym pasmem, może tam zapisać działania, jakie zostaną tam utrwalone. To co wtedy zostanie stworzone stanie się prawdą, rzeczywistością, trwałym zapisem, twórczą zmianą (Oni nazywają to Kodeksem, my możemy stworzyć własny Kodeks Działań, a wynika on z Kodeksu Praw).

Część wiedzy jest więc w Bibliotece ustawicznie tworzona - to nowe powstające prawa, zasady funkcjonowania całości. Dziś otworzysz sobą takie pasmo i udasz się w przestrzeń zapisując to, co stanie się prawdą. W tej chwili ono nie istnieje, ale zapiszesz je swoją mocą. Im wyższa moc, tym bardziej dominujący zapis. Gdy moc pochodzi od Boga zapis staje się nadrzędny. Gdy więc zjednoczy się z Ojcem poprzez świetliste połączenie swoją świętością (świętość to otwarcie serca) uruchamia nowe, które będzie stanowić wyłom w funkcjonowaniu zasad w znanej Ci rzeczywistości.

Zasady są trwałością wynikającą z zastosowania Prawa. Karty Cię do tego upoważniają, mają one Moc Duchową najwyższych poziomów, ale i tak podlegają woli Ojca. Gdy jego wola uczestniczy w przemianach, karty i zasady zleją się w jeden zapis, który niczym kolumna łączy ten świat z początkiem. W ten sposób stają się trwałe, niezmienne.

Od woli Ojca zależy, a więc od woli tego, kto z woli Ojca działa, bo to jedno i to samo. Pamiętaj o tym, gdy w jego krzyku, Krzyku Orła, będziesz rozkładał ręce w kapsule czasu, w jądrze atomu, w punkcie początku przyczyny i w DNA też to tam jest.

W ten sposób możesz uruchomić, stworzyć to, co jest zepsute, dysharmonijne, co nie tyle jest zaprzeczeniem w poznawaniu się doskonałości, ale ohydną postacią zaprzeczenia usiłującego odciąć się od swego źródła, czyli doskonałości.

Ty zwyczajnie twórz nowe podług zapisów istniejących w przestrzeniach Ojca. Orzeł Cię doprowadzi do wzorców pierwotnych. Tylko ich dotknij. Same, bo są doskonałe, obudzą się we wszystkich pasmach, które będą cię przenikać. Daj im szansę zaistnienia w akcie stworzenia, w cudzie doskonałości. Idź, zmierz się ze swoim największym wrogiem – z ograniczeniami odcinającymi cię od Ojca.


Powrót do spisu treści