Powrót do spisu treści

KOŚCI

Kości człowieka są pomostami z trzema wymiarami - fizycznym, energetycznym i duchowym oraz z rzeczywistościami - martwą i żywą (w pozarzeczywistości - w nicości). Do tej pierwszej (martwej) należy przyroda ożywiona, w tym zwierzęta i nieożywiona (rośliny). Do tej drugiej świat istot posiadających duszę lub ducha. To właśnie rdzeń kości w 90% kumuluje światło, które potem tworzy aurę. Znane wam kanały energetyczne uczestniczą w tym jedynie w 10%. Są zatem ogniwem spajającym ludzką cielesność ze światem energetycznym. Słabe (kanały) czynią człowieka podatnego na wpływ energetycznego świata zewnętrznego, silne wspomagają budowanie drogi do nieba, choć same tam człowieka nie uniosą.

Aktywowanie prądu duchowo energetycznego w kościach powoduje zstąpienie ducha i umożliwia człowiekowi stworzenie energetycznego pancerza ochronnego o indywidualnym splocie, czego nie potrafi pokonać (przeniknąć) nawet skoncentrowana myśl ludzka. Wystarczy utrzymywać aktywność światła w kościach by być nie tylko odpornym na ataki świata energetycznego, ale by stać się także czynnym kanałem dla zstępujących sił duchowych. To w nich ukryta jest moc imienia wszystkości podczas gdy serce wyraża jedynie moc indywidualnego imienia i choć sięga ona granic rzeczywistości nie potrafi dorównać sile wszystkości, która za sprawą sił wyższych (ich przyzwoleniem) potrafi wprowadzać globalne zmiany w energetycznej i fizycznej rzeczywistości.

Gdy trzy ośrodki - mózg, serce i kości stają się instrumentami, na których Duch wygrywa energetyczną pieśń wówczas wspólny człon człowieczej zborności potrafi uruchomić w przestrzeni całości wibracje wchodzące w bezpośredni kontakt z boską obecnością. Gdy to zachodzi moc człowieka zostaje wzbogacona o 13 promień i jego wola staje się wolą Ojca a moc uzyskuje wsparcie pozarzeczywistości bo tam odtwarza swój początkowy cień czyli ruch. Sprawdzaj więc jak rezonują wasze powłoki z całością, na jakim poziomie drga twoje imię w tej rzeczywistości, a pojmiesz czy twoja obecność odciska się na niebie pozarzeczywistości by płonąc w majestacie praw i spływając na powrót zamkniętą otchłanią nicości przez jej punkt zerowy odcisnąć w tym wymiarze zmiany, które dla Boga i ciebie będą jednym i tym samym.

Poziom wibracji imienia mówi też o magii zbliżenia między dwoma świadomymi siebie istotami (powinowactwo energetyczne i duchowe). To samo dotyczy działań w czymkolwiek i wobec kogokolwiek. Rezonowanie w 100% oznacza totalne zwycięstwo. Tu stan bezwarunkowości umożliwia pełne działanie wobec i dla osób, z którymi wibracja imienia nie jest pełna. Przejście przez poziom wszystkości gwarantuje już trwałe zmiany. Istota doskonała we wszystkim znajduje się w całkowitej harmonii co sprawia, że jej zamysły kierunkowane myślami, stają się nową rzeczywistością obejmującą wspólną w duchu przestrzeń. Łatwo wejść w ten stan poprzez wyobrażanie sobie iż wszystko jest zwyczajną cząstką ciebie, wartością duchową wszystko przenikającą. W PWW każdy ma prawo wprowadzać w sobie jakiekolwiek zmiany. Stań się Duchem Całości, bądź Bogiem, a uzdrowisz, a zmienisz każdą cząstkę siebie choćby uparcie wierzyła, że jest odciętą od Ciebie indywidualnością.


Powrót do spisu treści