Powrót do spisu treści

PARAGRAFY

PARAGRAFY - stanowią o połączeniu z Ojcem. O pełni odczucia tego połączenia:

 • 1. Paragraf Świętości - otwarcie serca, czystość w myśli, słowie i czynie - człowiek święty świadomie chce, by drugiemu było lepiej, oprócz własnej korzyści dąży do korzyści drugiego. Święty to jeszcze nie Uświęcony.
 • 2. Paragraf Energii - jeśli chcemy cokolwiek w nas uruchomić jak jesteśmy żywi, to musimy posłużyć się jakąś energią, albo z poziomu ciała albo myśli, uruchomić energię, budulec musi być. Tutaj właśnie są ograniczenia. Ciało fizyczne i energia są tutaj ograniczone i bez właściwego ustawienia ich nie osiągnie w działaniu czegoś powyżej poziomu 179, bo tam jest Duch. Tu musi być szlak, droga otwarta i jest to tzw. "Wyświęcony Ruch Wewnętrzny Energii Ku Przyczynie" (tzn. przy otwarciu serca kierujemy się ku Górze). Przez ten ruch spalają się dolne, balastowe pasma i człowiek lżejszy wznosi się ku Światłu. Nas trzyma tu ciemna energia, nieprzepracowanie, a jak to wyczyścimy to człowiek zaczyna się unosić.
 • 3. Paragraf Poznania - czyli serce i mądrość. Jest to odnalezienie wiedzy w pasmach poziomych. Jak wspinamy się na kolejne pasma poziome, to podnosi się nasza wiedza i świadomość. Jak patrzymy na świat z poziomu Duszy, nagle wszystko wygląda inaczej i widzimy więcej. Jak otwieramy się na kolejne pasma, znowu rośnie wiedza i świadomość. Dzięki temu możemy dotrzeć do Ojca i zrozumieć jak wygląda nasza wewnętrzna przestrzeń idąca ku Przyczynie. Te poziomy to:
  • poziom fizyczności
  • poziom duszy
  • poziom świadomości energetycznej (50%)
  • poziom świadomości duchowej (50%)
  • poziom Ducha
  • poziom Istoty

Na końcu ma miejsce zespolenie z Całością.

Zjednoczenie z Ojcem poprzez powyższe paragrafy decyduje o mocy czlowieka, która przejawia się poprzez:

 • odwagę
 • pracowitość
 • twardość (brak słabeuszostwa)
 • ufność (brak zwątpienia na rzecz zaufania Bogu), która składa się z dwóch elementów
  • miłość
  • poprawne rozpoznanie jak wygląda rzeczywistość, bo bez tego człowiek się gubi

Ziemia umożliwia wejście w procesy materializujące i materializacyjne z obszaru czterech paragrafów świętego działania, trzech paragrafów wstępnych początków i jednego poziomu trwałej zmiany. Wszystkie one razem wzięte stanowią i kształtują zarazem ruch cząstek materii w obszarach związanych z rdzeniem planety (środek planety, dusza planety, a cała skorupa, to tylko jej otoczka, komórka).

Należy do nich (do tych paragrafów) cała planeta wraz z jej powierzchnią, jak i wszelkie formy życia tu zrodzone oraz na niej przebywające, o ile przynależą do tej samej relacji (związku z tą samą rzeczywistością). Dwie różne relacje (związki z różnymi rzeczywistościami) mogą stworzyć model pośredni (nową rzeczywistość), który będzie mógł częściowo egzystować w dwóch bazach podstawowych w jednym z wybranych modeli (np. osobowość zastępcza i kryminalna dają osobowość pośrednią, która może egzystować w dwóch modelach środowiska poprawnego i kryminalnego).

Na waszej planecie trwa właśnie walka o panowanie jednego z dwóch takich modeli w obrębie rasy panującej czyli was. Model pośredni się nie sprawdził, więc został zniszczony, dlatego wasza cywilizacja powraca do swych podstawowych źródeł, do energetyczno-duchowych korzeni. Wszystkie te razem zsumowane czynniki decydują o poziomie ingerencji w strukturę materii na planecie Ziemia.

Decydują o tym trzy czynniki Bóg, Duch Święty i materialny syn (czyli człowiek przyobleczony w ciało fizyczne). Im większe jego powiązania z Bogiem, Duchem i materią, czyli Ziemią, tym i większa skuteczność we wprowadzaniu zmian. Dom Swój człowiek buduje na ziemskim fundamencie, pokojom nadaje charakter duchowy a sypialnię umieszcza w śnie Ojca.

Dla was, uczniów z Miasta Oriin nastał czas tworzenia fundamentów pod przyszłe swoje szczęście w tym i w dwóch podległych mu kierunkowo, wymiarach (płaszczyznach). Połączenie z Ziemią zostało na was nałożone, więc nie pozostaje nic innego jak doświadczeniowe integrowanie się z atomem, z elementarnymi cząstkami materii, tak aby wasz wzór zmian był przyjęty jako postawa ułożenia ich w nowej strukturalnej konfiguracji. Roboczo nazywamy to siłą magnetyczną, a im ona większa tym i większa siła utrzymująca nowe ułożenie atomów w przestrzeni.

Podaliśmy ją na skali poziomów fizyczno-energetyczno-duchowych. Podobnie jak moc energetyczna szczyt kumulacji osiąga w wartości 179 poziomu (zawsze przy wzroście duchowym uwzględnialiśmy dwa czynniki, parametr energetyczny i duchowy, a doszedł w przenośni, parametr materialny. Mówimy parametr materialny, by nie kojarzyć tego z fizycznością, czyli z biologią, a kojarzyć z atomami, które tworzą tutaj podstawy). Czasem się okazuje, że ktoś nie jest specjalnie uduchowiony, nawet dusza jest jakby występna, ale może mieć parametr materialny fajnie nastawiony i nieźle mu działania wychodzą. Gdy dół łączy się z górą staje się jedno, dzięki czemu aktywne światło staje się żywą formą w przestrzeni fizycznej.

Paragraf Czystości, czyli tzw. przywracanie systemu oznacza, że jeżeli zapisaliśmy swoją energetykę na określonym poziomie to można to odtworzyć w przypadku chwilowego spadku tego poziomu. Aby to "leciało" trzeba siebie przerobić w Oceanie Ducha Świętego "od pokochania siebie do miłosierdzia". To daje Prawo Przywracania Systemu.


Powrót do spisu treści